เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวิชัย คำแดงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  เดือน / ปี

2559

2560

2561

2562

 มกราคม

0

 

 กุมภาพันธ์

0

 

 มีนาคม

0

 

 เมษายน

0

 

 พฤษภาคม

0

 

 มิถุนายน

0

 

 กรกฎาคม

0

 

 สิงหาคม

0

 

 กันยายน

0

 

 ตุลาคม

0

 

 พฤศจิกายน

0

 

 ธันวาคม

0

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายเมืองอินทร์ บุญสม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.227.240.143
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 56ip
เดือนนี้ 2295ip
ปีนี้ 2295ip
ทั้งหมด 49942ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.115)
วันนี้ เวลา 11.06.31 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
null
21/01/2563
22/01/2563
กสธ.
มท 0819.3/ว235
24/01/2563
24/01/2563
กค.
มท 0803.4/ว222
23/01/2563
23/01/2563
กพส.
มท 0810.4/ว211
22/01/2563
23/01/2563
กศ.
มท 0816.2/ว238
24/01/2563
24/01/2563
สน.คท.
มท 0808.2/806-880
20/01/2563
20/01/2563
สน.คท.
มท 0808.2/669-744
20/01/2563
20/01/2563
กสว.
มท 0820.2/ว178
20/01/2563
20/01/2563
สล.
null
21/01/2563
21/01/2563
กพส.
มท 0810.7/ว210
22/01/2563
22/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว196
21/01/2563
21/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว189
21/01/2563
21/01/2563
กจ.
null
21/01/2563
22/01/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว223
23/01/2563
23/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว208
22/01/2563
24/01/2563
กพส.
มท 0810.7/ว170
20/01/2563
20/01/2563
กพส.
มท 0810.6/ว0408
21/01/2563
23/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว226
23/01/2563
24/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว176
20/01/2563
20/01/2563
กค.
มท 0803.3/ว236
24/01/2563
24/01/2563
กสว.
มท 08203/ว177
20/01/2563
21/01/2563
สล.
มท 0801.2/ว187
21/01/2563
21/01/2563
สล.
null
21/01/2563
21/01/2563
กม.
มท 0804.6/ว195
21/01/2563
22/01/2563
กศ.
มท 0816.3/ว225
23/01/2563
24/01/2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/665-668
20/01/2563
20/01/2563
กยผ.
มท 0815.3/ว190
21/01/2563
21/01/2563
กพส.
มท 0810.6/ว185
20/01/2563
21/01/2563
สน.คท.
มท 0808.2/990-1064
22/01/2563
23/01/2563
กค.
มท 0803.3/ว218
23/01/2563
23/01/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว151
20/01/2563
20/01/2563
กค.
มท 0803.4/ว240
24/01/2563
24/01/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว194
21/01/2563
21/01/2563

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ