เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  เดือน / ปี

2559

2560

2561

2562

 มกราคม

0

 

 กุมภาพันธ์

0

 

 มีนาคม

0

 

 เมษายน

0

 

 พฤษภาคม

0

 

 มิถุนายน

0

 

 กรกฎาคม

0

 

 สิงหาคม

0

 

 กันยายน

0

 

 ตุลาคม

0

 

 พฤศจิกายน

0

 

 ธันวาคม

0

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสมบัติ มั่นกุง
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.214.184.124
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 104ip
เดือนนี้ 1203ip
ปีนี้ 28450ip
ทั้งหมด 45440ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.113)
วันนี้ เวลา 14.28.55 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสธ.
มท 0819.1/ว 4981
06/12/2562
06/12/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4973
06/12/2562
06/12/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว7475
11/12/2562
11/12/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4974
06/12/2562
09/12/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว4972
06/12/2562
06/12/2562
กพส.
มท 0810.7/ว5022
11/12/2562
11/12/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว169
09/12/2562
09/12/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม
|
เอกสารไฟล์ Word | บัญชีสรุป อปท. | บัญชีรายเก่า | บัญชีรายใหม่ |
สน.คท.
มท 0808.5/ว5021
11/12/2562
11/12/2562
กค.
มท 0803.4/ว5013
11/12/2562
11/12/2562
กพส.
มท 0810.4/ว4999
09/12/2562
09/12/2562
กศ.
มท 0816.3/ว4969
06/12/2562
06/12/2562
กค.
มท 0803.3/ว5001
09/12/2562
09/12/2562
กศ.
มท 0816.3/ว5016
11/12/2562
11/12/2562
กค.
มท 0803.3/ว4968
06/12/2562
06/12/2562
กศ.
มท 0816.3/ว5023
11/12/2562
11/12/2562
กศ.
มท 0816.4/ว5005
09/12/2562
11/12/2562
กสว.
มท 0820.2/ว5028
11/12/2562
11/12/2562
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
|
ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับวินัย | ร่างมาตรฐานให้ออกจากราชการ | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 |
สน.บถ.
มท 0809.5/ว21
09/12/2562
09/12/2562
กค.
มท 0803.3/ว5017
11/12/2562
11/12/2562
กพส.
มท 0810.8/ว5003
09/12/2562
11/12/2562
กพส.
มท 0810.8/ว5012
09/12/2562
11/12/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ