เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

1.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
2.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองคลัง
 Download
3.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองช่าง
 Download
4.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
5.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองการประปา
 Download
6.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองการศึกษา
 Download
7.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
8.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองการศึกษา
 Download
9.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองคลัง
 Download
10.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองช่าง
 Download
11.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองการประปา
 Download
12.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
13.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
14.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองการศึกษา
 Download
15.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองช่าง
 Download
16.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองการประปา
 Download
17.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
18.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองคลัง
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสุคำ มณีจันสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.81.182.16
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 9ip
เดือนนี้ 202ip
ปีนี้ 986ip
ทั้งหมด 3398ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.129)
วันนี้ เวลา 01.43.40 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ