เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

1.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองคลัง
 Download
2.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
3.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองการประปา
 Download
4.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองช่าง
 Download
5.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) กองการศึกษา
 Download
6.) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
7.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
8.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองการประปา
 Download
9.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองช่าง
 Download
10.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองคลัง
 Download
11.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองการศึกษา
 Download
12.) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
13.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองการศึกษา
 Download
14.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองการประปา
 Download
15.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Download
16.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองช่าง
 Download
17.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) กองคลัง
 Download
18.) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) สำนักปลัดเทศบาล
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสุคำ มณีจันสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.81.232.54
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 13ip
เดือนนี้ 693ip
ปีนี้ 2272ip
ทั้งหมด 4684ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Baidu (180.76.15.9)
วันนี้ เวลา 13.52.17 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ