เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

1.) เจ้าพนักงานพัสดุ
 Download
2.) เจ้าพนักงานประปา
 Download
3.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 Download
4.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 Download
5.) เจ้าพนักงานการคลัง
 Download
6.) นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
7.) นายช่างโยธา
 Download
8.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
9.) นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
10.) นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
11.) นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
12.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
13.) นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
14.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
15.) นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
16.) นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
17.) นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
18.) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
19.) นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
20.) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
 Download
21.) นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
 Download
22.) นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
 Download
23.) นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
 Download
24.) นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
 Download
25.) นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
 Download
26.) นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
 Download
27.) นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
28.) นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
29.) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
30.) จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
31.) จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
32.) จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
33.) จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.198.170.159
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 22ip
เดือนนี้ 482ip
ปีนี้ 4226ip
ทั้งหมด 6638ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.137)
วันนี้ เวลา 12.06.25 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ