เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

1.) เจ้าพนักงานพัสดุ
 Download
2.) เจ้าพนักงานประปา
 Download
3.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 Download
4.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 Download
5.) เจ้าพนักงานการคลัง
 Download
6.) นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
7.) นายช่างโยธา
 Download
8.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
9.) นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
10.) นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
11.) นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
12.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
13.) นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
14.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
15.) นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
16.) นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
17.) นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
18.) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
19.) นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
20.) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
 Download
21.) นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
 Download
22.) นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
 Download
23.) นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
 Download
24.) นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
 Download
25.) นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
 Download
26.) นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
 Download
27.) นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 Download
28.) นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
29.) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 Download
30.) จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
31.) จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
32.) จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
33.) จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสุคำ มณีจันสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
54.225.57.230
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 8ip
เดือนนี้ 773ip
ปีนี้ 5153ip
ทั้งหมด 7565ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.123)
วันนี้ เวลา 04.26.52 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กศ.
มท 0816.3/ว2576
21/08/2561
21/08/2561
สน.คท.
มท 0808.3/ว2555
17/08/2561
20/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2549
17/08/2561
20/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2550
17/08/2561
20/08/2561
สน.คท.
มท 0808.3/ว2575
21/08/2561
21/08/2561
สน.คท.
มท 0808.3/ว2569
20/08/2561
21/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2519
16/08/2561
16/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2535
16/08/2561
16/08/2561
กค.
มท 0803.3/ว2520
16/08/2561
16/08/2561
สน.คท.
มท 0808.5/ว2531
16/08/2561
16/08/2561
กศ.
มท 0816.3/ว2537
16/08/2561
16/08/2561
กพส.
มท 0810.7/ว2540
16/08/2561
16/08/2561
กศ.
มท 0816.2/ว2521
16/08/2561
16/08/2561
กพส.
มท0810.7/ว2551
17/08/2561
17/08/2561
สน.บถ.
มท 0809.3/ว2534
16/08/2561
17/08/2561

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ