เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 5/1/2564
Read (14)

กิจกรรมรับเงินอุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัน อังคาร ที่ 22 เดือน ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 22/12/2563
Read (31)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/12/2563
Read (26)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/11/2563
Read (25)

กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่าทั้ง 5 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/10/2563
Read (23)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 8/10/2563
Read (23)

โครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ" ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าคาสิโนออนไลน์ท...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/9/2563
Read (42)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563สูตรบาคาร่า ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/9/2563
Read (59)

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/8/2563
Read (47)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/8/2563
Read (53)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 "กิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/7/2563
Read (187)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/7/2563
Read (77)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/6/2563
Read (58)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/5/2563
Read (132)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 1/4/2563
Read (81)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/3/2563
Read (66)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/3/2563
Read (74)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/2/2563
Read (89)

นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าพร้อมด้วยนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลฯ นางนิชาพรรณ สมณะ รองปลัดฯ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/2/2563
Read (94)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/2/2563
Read (115)

จำนวนข่าวทั้งหมด 74 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ยอดปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.239.109.55
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 10ip
เดือนนี้ 1135ip
ปีนี้ 1135ip
ทั้งหมด 80451ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.75.117)
วันนี้ เวลา 01.41.41 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
มท 0809.4/ว16
12/01/2564
12/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว59
13/01/2564
13/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว52
12/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.2/ว62
13/01/2564
13/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว65
13/01/2564
13/01/2564
สล.
-
12/01/2564
12/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว80
15/01/2564
15/01/2564
กพส.
มท 0810.7/ว61
13/01/2564
14/01/2564
สน.บถ.
-
12/01/2564
12/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.4/ว55
12/01/2564
12/01/2564
สน.คท.
มท 0808.2/471-546
12/01/2564
13/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว201
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว63
13/01/2564
15/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว66
13/01/2564
13/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว71
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว79
15/01/2564
15/01/2564
กศ.
มท 0816.2/ว76
14/01/2564
15/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.5/ว72
14/01/2564
14/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว54
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
มท 0810.3/ว73
14/01/2564
14/01/2564

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker