เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 8/10/2563
Read (5)

โครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ" ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าคาสิโนออนไลน์ท...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/9/2563
Read (18)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563สูตรบาคาร่า ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/9/2563
Read (37)

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/8/2563
Read (32)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/8/2563
Read (39)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 "กิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 22/7/2563
Read (167)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/7/2563
Read (60)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/6/2563
Read (50)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/5/2563
Read (99)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 1/4/2563
Read (71)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 18/3/2563
Read (57)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 4/3/2563
Read (62)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/2/2563
Read (78)

นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าพร้อมด้วยนายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลฯ นางนิชาพรรณ สมณะ รองปลัดฯ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/2/2563
Read (75)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/2/2563
Read (107)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 8/1/2563
Read (76)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2562...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/12/2562
Read (109)

กำหนดตารางออกหน่วยบริการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/11/2562
Read (325)

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/11/2562
Read (96)

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/10/2562
Read (95)

จำนวนข่าวทั้งหมด 69 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสิทธิศักดิ์ สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.89.87.12
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 42ip
เดือนนี้ 1868ip
ปีนี้ 28013ip
ทั้งหมด 75660ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.31)
วันนี้ เวลา 09.30.00 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กศ.
มท 0816.2/ว3293
26/10/2563
26/10/2563
กพส.
มท 0810.2/ว3284
22/10/2563
22/10/2563
กสว.
มท 0820.2/ว3300
26/10/2563
27/10/2563
สน.คท.
มท 0808.5/ว6445
26/10/2563
27/10/2563
กพส.
มท 0810.6/ว3282
22/10/2563
22/10/2563
สน.คท.
มท 0808.5/ว31
21/10/2563
21/10/2563
กค.
มท 0803.3/ว3271
22/10/2563
22/10/2563
สน.คท.
มท 0808.4/ว3261
21/10/2563
21/10/2563
สน.คท.
มท 0808.3/ว3263
21/10/2563
22/10/2563
กศ.
มท 0816.3/ว3283
22/10/2563
26/10/2563
สน.คท.
มท 0808.5/3291
26/10/2563
26/10/2563
กค.
มท 0803.3/ว3301
26/10/2563
26/10/2563
กต.
มท 0818.2/ว 6441
26/10/2563
26/10/2563
กศ.
มท 0816.2/ว3281
22/10/2563
22/10/2563
กค.
มท 0803.3/ว3285
22/10/2563
22/10/2563
สน.บถ.
มท 0809.2/ว137
21/10/2563
21/10/2563
กศ.
มท 0816.4/ว3273
22/10/2563
22/10/2563
กสว.
มท 0820.2/ว3294
26/10/2563
26/10/2563
สน.บถ.
มท 0809.2/ว139
26/10/2563
26/10/2563
ตบ.
มท 0805.2/ว3272
22/10/2563
26/10/2563
สน.บถ.
มท 0809.1/ว2378
22/10/2563
22/10/2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว3262
21/10/2563
27/10/2563

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker