เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นางพรรณชนก บุตรมา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่. 11

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ระบบสารสนเทศติดตามงานบริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/12/2560
Read (13)

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/12/2560
Read (3)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/11/2560
Read (47)

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/11/2560
Read (23)

กิจกรรมน่ารักๆ ปิดกล่องชอร์ค ทำส้มตำเลี้ยงเด็กๆ รร.อนุบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/10/2560
Read (34)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การจัดการขยะมูลฝอย" (MOU)...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/9/2560
Read (49)

กิจกรรมตานก๋วยสลากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/9/2560
Read (35)

กิจกรรมทำบุญวันพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/8/2560
Read (61)

โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/8/2560
Read (38)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/8/2560
Read (29)

โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/8/2560
Read (29)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/7/2560
Read (43)

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม การปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/7/2560
Read (32)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/7/2560
Read (24)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนฯ ประจำปี 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/7/2560
Read (43)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/7/2560
Read (38)

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/5/2560
Read (26)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/4/2560
Read (28)

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/4/2560
Read (26)

พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/4/2560
Read (26)

จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายอำนาจ ยอดปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)  Your IP Address
107.20.115.174
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 8ip
เดือนนี้ 235ip
ปีนี้ 2244ip
ทั้งหมด 2244ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.89)
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 05.52.42 น.

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ