เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายศรีทน วันดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแม่เผื่อ หมู่. 4

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

โครงการชุมชนร่วมใจใฝ่ศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/12/2560
Read (173)

กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/12/2560
Read (184)

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/12/2560
Read (171)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/11/2560
Read (223)

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 8/11/2560
Read (204)

กิจกรรมน่ารักๆ ปิดกล่องชอร์ค ทำส้มตำเลี้ยงเด็กๆ รร.อนุบาล 1 (แม่เผื่อ)...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 10/10/2560
Read (212)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การจัดการขยะมูลฝอย" (MOU)...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/9/2560
Read (225)

กิจกรรมตานก๋วยสลากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/9/2560
Read (208)

กิจกรรมทำบุญวันพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/8/2560
Read (234)

โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/8/2560
Read (217)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวประจำปี 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/8/2560
Read (202)

โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/8/2560
Read (196)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/7/2560
Read (219)

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม การปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/7/2560
Read (189)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/7/2560
Read (193)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนฯ ประจำปี 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/7/2560
Read (213)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 4/7/2560
Read (226)

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 16/5/2560
Read (199)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 30/4/2560
Read (194)

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560...

ข่าวกิจกรรม
โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 25/4/2560
Read (194)

จำนวนข่าวทั้งหมด 61 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายประเสริฐ นันต๊ะรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
54.145.38.157
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 134ip
เดือนนี้ 2200ip
ปีนี้ 12151ip
ทั้งหมด 29141ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.137)
วันนี้ เวลา 15.54.10 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กยผ.
มท 0815.4/ว2385
18/06/2562
18/06/2562
กสธ.
มท 0819.2/ว2412
19/06/2562
19/06/2562
กค.
มท 0803.3/ว2417
19/06/2562
19/06/2562
กยผ.
มท 0815.3/ว2445
20/06/2562
24/06/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว2411
19/06/2562
20/06/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว2382
18/06/2562
24/06/2562
กค.
มท 0803.3/ว2454
21/06/2562
21/06/2562
กศ.
มท 0816.3/ว2424
20/06/2562
20/06/2562
กม.
มท 0804.6/ว2431
20/06/2562
20/06/2562
กศ.
มท 0816.3/ว2425
19/06/2562
21/06/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว2446
20/06/2562
21/06/2562
กพส.
มท 0810.6/ว2461
21/06/2562
24/06/2562
สล.
-
19/06/2562
19/06/2562
กค.
มท 0803.3/ว2391
18/06/2562
18/06/2562
กศ.
มท 0816.3/ว2423
19/06/2562
20/06/2562
กพส.
มท 0810.7/ว2381
18/06/2562
18/06/2562
กศ.
มท 0816.5/ว2390
18/06/2562
21/06/2562
กสว.
มท 0820.3/ว2380
18/06/2562
18/06/2562
กจ.
null
20/06/2562
21/06/2562
กสว.
มท 0820.2/ว2437
20/06/2562
20/06/2562
กพส.
มท 0810.2/ว2470
24/06/2562
24/06/2562
กพส.
มท 0810.2/ว2428
20/06/2562
20/06/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/ว2394
18/06/2562
19/06/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ