เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวิชัย คำแดงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนด พรบ.ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่16)...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 14/1/2564
Read (6)

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...


โดย งานประชาสัมพันธ์
Post Date 10/12/2563
Read (17)

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการโควิด อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกตรวจมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 63 ณ ตลาดนัด ตลาดสด ร้านค้า ธนาคาร และสถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/12/2563
Read (20)

โครงอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 10/9/2563
Read (30)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แระจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 9/9/2563
Read (42)

โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 9/9/2563
Read (33)

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 8/9/2563
Read (53)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ศป.ปส.เทสบาล) (กิจกรรมตรวจสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 31/8/2563
Read (11)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ศป.ปส.เทสบาล) (กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 24/8/2563
Read (13)

โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ศป.ปส.เทสบาล) (กิจกรรมการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีงบประมาณ2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 24/8/2563
Read (12)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/6/2563
Read (156)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 23/6/2563
Read (105)

กิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม(รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/6/2563
Read (43)

ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่2)และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 2/6/2563
Read (52)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 27/4/2563
Read (112)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่องกำหนดเวลาการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 3/4/2563
Read (245)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ออกให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ที่งานศพ หมู่12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 1/4/2563
Read (94)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานปะกอบการต่างๆ...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 1/4/2563
Read (101)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออกพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 1/4/2563
Read (78)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดสด...


โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Post Date 30/3/2563
Read (132)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายแสวง แสงเดือน
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
3.239.236.140
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 25ip
เดือนนี้ 1073ip
ปีนี้ 1073ip
ทั้งหมด 80389ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.75.113)
วันนี้ เวลา 08.28.52 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
มท 0809.4/ว16
12/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.7/ว51
11/01/2564
12/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว59
13/01/2564
13/01/2564
กสว.
มท 0820.2/ว52
12/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.2/ว62
13/01/2564
13/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว65
13/01/2564
13/01/2564
สล.
มท 0801.1/12
11/01/2564
11/01/2564
สล.
-
12/01/2564
12/01/2564
สล.
มท 0801.2/ว6
11/01/2564
12/01/2564
กพส.
มท 0810.3/ว46
11/01/2564
11/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว80
15/01/2564
15/01/2564
กพส.
มท 0810.7/ว61
13/01/2564
14/01/2564
สน.บถ.
-
12/01/2564
12/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.4/ว44
11/01/2564
11/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.2/ว4
11/01/2564
13/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว50
11/01/2564
12/01/2564
กยผ.
มท 0815.4/ว45
11/01/2564
11/01/2564
สน.บถ.
มท 0809.4/ว55
12/01/2564
12/01/2564
สน.คท.
มท 0808.2/471-546
12/01/2564
13/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว201
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
สน.คท.
มท 0808.3/ว63
13/01/2564
15/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว66
13/01/2564
13/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว71
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.3/ว79
15/01/2564
15/01/2564
กศ.
มท 0816.2/ว76
14/01/2564
15/01/2564
กพส.
-
14/01/2564
14/01/2564
กศ.
มท 0816.5/ว72
14/01/2564
14/01/2564
กค.
มท 0803.3/ว54
12/01/2564
13/01/2564
กพส.
มท 0810.3/ว73
14/01/2564
14/01/2564
กจ.
มท 0802.3/ว48
11/01/2564
13/01/2564

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker