เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th


นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นโยบายการบริหาร
สายด่วนนายกฯ
083-4802034

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
สายด่วนปลัดฯ
089-7008342

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง จะมณี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกก
ผลิตโดยกลุ่ม
กลุ่มทอเสื่อกก
ตั้งอยู่ที่
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางวรรณดี สุนันต์
เบอร์โทร/อีเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม

อุดมการณ์ / แนวคิด

1. การรวมสมาชิกที่มีความสนใจและความชำนาญในการทำเสื่อกก จากบ้านเหล่าเจริญราษฎร์  หมู่ 11 

2. มีการบริหารงานในรูปการรวมกลุ่มทำงาน มีความเสียสละ มีความซื้อสัตย์

3. มีการถ่ายทอดความรู้สูรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในภูมิปัญญาการทำเสื่อกก  เพื่อเป็นการสืบทอดต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน  ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้

2. เพื่อให้ได้เสื่อกกที่มีคุณภาพ ราคาประหยัดไว้ใช้และจำหน่าย

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

4. เป็นการพัฒนาฝีมือสมาชิกให้มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

5. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกต้นกกในชุมชนให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม

2. จำหน่าย ตลาดนัดโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุกวันจันทร์

3. การออกบูทตามงานวัฒนธรรมต่างๆ


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายเมืองอินทร์ บุญสม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
 

  Your IP Address
18.208.159.25
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 17ip
เดือนนี้ 2382ip
ปีนี้ 23026ip
ทั้งหมด 40016ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.7)
วันนี้ เวลา 02.02.37 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4287
18/10/2562
22/10/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว4313
22/10/2562
22/10/2562
กสธ.
มท 0819.2/ว4288
18/10/2562
18/10/2562
กสธ.
มท 0819.2/ว 6290
18/10/2562
19/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19347-19422
18/10/2562
21/10/2562
กพส.
มท 0810.8/ว4257
17/10/2562
17/10/2562
สล.
มท 0801.4/ว4269
17/10/2562
17/10/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4299
21/10/2562
21/10/2562
กค.
มท 0803.4/ว4310
22/10/2562
22/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19342-19346
18/10/2562
21/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19254-19329
18/10/2562
21/10/2562
กต.
มท 0818.2/ว4267
21/10/2562
21/10/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4289
18/10/2562
18/10/2562
กพส.
มท 0810.4/ว4293
18/10/2562
21/10/2562
สน.คท.
มท 0808.4/ว4294
21/10/2562
21/10/2562
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/19573-19648
18/10/2562
21/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19499-19532
18/10/2562
21/10/2562
สล.
มท 0801.2/ว4303
21/10/2562
22/10/2562
สน.บถ.
มท 0809.3/ว4290
18/10/2562
18/10/2562
สล.
มท 0801.2/ว275
21/10/2562
22/10/2562
ตบ.
มท 0805.2/ว4312
22/10/2562
22/10/2562
กสธ.
มท 0819.3/ว4300
21/10/2562
22/10/2562
กสว.
มท 0820.3/ว4272
17/10/2562
18/10/2562
สน.บถ.
มท 0809.2/ว142
18/10/2562
21/10/2562
กพส.
มท 0810.6/ว4311
22/10/2562
22/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19423-19498
18/10/2562
21/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว4291
18/10/2562
21/10/2562
สน.คท.
มท 0808.2/19330-19341
18/10/2562
21/10/2562
สน.บถ.
มท 0809.4/ว4298
21/10/2562
21/10/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ