เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายทองคำ ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นโยบายการบริหาร

นายสาธิต แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทอเสื่อกก

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายวิชัย คำแดงใส
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

 

ผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกก
ผลิตโดยกลุ่ม
กลุ่มทอเสื่อกก
ตั้งอยู่ที่
บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางวรรณดี สุนันต์
เบอร์โทร/อีเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม

อุดมการณ์ / แนวคิด

1. การรวมสมาชิกที่มีความสนใจและความชำนาญในการทำเสื่อกก จากบ้านเหล่าเจริญราษฎร์  หมู่ 11 

2. มีการบริหารงานในรูปการรวมกลุ่มทำงาน มีความเสียสละ มีความซื้อสัตย์

3. มีการถ่ายทอดความรู้สูรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในภูมิปัญญาการทำเสื่อกก  เพื่อเป็นการสืบทอดต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน  ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้

2. เพื่อให้ได้เสื่อกกที่มีคุณภาพ ราคาประหยัดไว้ใช้และจำหน่าย

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

4. เป็นการพัฒนาฝีมือสมาชิกให้มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

5. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกต้นกกในชุมชนให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม

2. จำหน่าย ตลาดนัดโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุกวันจันทร์

3. การออกบูทตามงานวัฒนธรรมต่างๆ


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางบัวเรียว คำแดงใส
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)
  
  Your IP Address
54.87.61.215
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 1478ip
ปีนี้ 9533ip
ทั้งหมด 26523ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.137)
วันนี้ เวลา 03.59.49 น.

หนังสือราชการ กรมส่งการการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กสว.
มท 0820.3/ว1991
22/05/2562
22/05/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/9301-9308 , 9309
21/05/2562
22/05/2562
กพส.
มท 0810.6/ว1995
22/05/2562
22/05/2562
กสธ.
มท 0819.2/ว2026
24/05/2562
24/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1992
22/05/2562
22/05/2562
สน.บถ.
มท 0809.3/ว3074
23/05/2562
24/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1970
21/05/2562
21/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว2009
23/05/2562
23/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว2011
23/05/2562
23/05/2562
สล.
มท 0801.1/407
21/05/2562
22/05/2562
สล.
มท 0801.1/404
21/05/2562
22/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว1967
21/05/2562
21/05/2562
สน.คท.
มท 0808.3/ว1993
22/05/2562
23/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว2008
23/05/2562
23/05/2562
กพส.
มท 0810.7/ว2024
24/05/2562
24/05/2562
กพส.
มท 0810.4/ว2025
24/05/2562
24/05/2562
null
null
21/05/2562
23/05/2562
กสธ.
มท 0819.2/ว1968
21/05/2562
21/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1969
21/05/2562
21/05/2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว1975
21/05/2562
23/05/2562
กค.
มท 0803.3/ว2022
24/05/2562
24/05/2562
สล.
มท 0801.2/ว105
21/05/2562
21/05/2562
กศ.
มท 0816.3/ว1972
21/05/2562
22/05/2562
ศส.
มท 0806.2/ว1989
22/05/2562
23/05/2562
กพส.
มท 0810.8/ว2023
24/05/2562
24/05/2562

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ