เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านนายหิ่ง ถึงรางเดิมสองข้างทาง) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 237   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  ( บ้านนายหิ่ง  ถึงรางเดิม สองข้างทาง )  บ้านเหล่าเจริญเมือง  หมู่ที่  ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ – ๐.๖๐  เมตร ยาว  ๑๐๔  เมตร  พร้อมขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐๑.๕๐  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ

จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านหิ่ง ถึงรางเดิม สองข้างทาง)  บ้านเหล่าเจริญเมือง  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย   ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180202152239.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )
2. 20180202152240.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ