เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวถนน คสล. (หน้าบ้านนายไสว ศักดิ์ดาคำ - หน้าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 225   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล. (หน้าบ้านนายไสว ศักดิ์ดาคำ – หน้าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม) บ้านเหล่าเจริญเมือง  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กว้าง  ๑.๓๐ – ๒.๐๐  เมตร ยาว  ๒๙๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๘๔.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ

จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล.( หน้าบ้านนายไสว  ศักดิ์ดาคำ – หน้าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ) บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย   ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180202152539.pdf ( ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง )
2. 20180202152540.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ