เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านนายอุดม วงษาพรม - บ้านนายสงวน มณีจันทร์สุข) บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 216   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย   ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านนายอุดม วงษาพรม – บ้านนายสงวน มณีจันทร์สุข) บ้านทุ่งก่อ  หมู่ที่  ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ – ๐.๖๐  เมตร ยาว  ๑๗๓.๕๐  เมตร   ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ

จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บ้านนายอุดม  วงษาพรม – บ้านนายสงวน  มณีจันทร์สุข)  บ้านทุ่งก่อ  หมู่ที่  ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180202152932.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )
2. 20180202152933.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ