เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวถนน คสล. (ถนนลาดยางร่อห้า - หน้าบ้านนางนัฏฐิมา มูลตรีบุตร) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 225   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย   ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล. (ถนนลาดยางร่องห้า–หน้าบ้านนางนัฎฐิมา มูลตรีบุตร) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  กว้าง ๐.๕๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๗ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๒๔  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวถนน คสล.(ถนนลาดยางร่องห้า – หน้าบ้านนางนัฎฐิมา มูลตรีบุตร) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180202153250.doc ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )
2. 20180202153251.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ