เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้เปิดให้บริการชำระภาษีแก่ประชาชนในช่วงพักกลางวันและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 411   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบริการด้านการจัดเก็บภาษี โดยที่เทศบาลฯ ได้เปิดให้บริการชำระภาษีแก่ประชาชนในช่วงพักกลางวัน ของวันทำงานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. และเปิดบริการวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ