เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพบปะและตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ผู้ปฏิบัติราชการในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 222   

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ประชุมพบปะเพื่อมอบนโยบายและขอความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยมีคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และส่วนราชการร่วมประชุมหารือและพบปะพูดคุย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า



 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล



         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ