เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 เชียงราย แพร่ ลำปาง
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 67   

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของประชาชนบ้านทุ่งก่อ ม.4 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561  ณ บ้านโพธนาราม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย กับ เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ และ เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยด้านการจัดการขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน การจัดการกับขยะทั่วไปและขยะอันตราย สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ