เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
By : งานพัฒนาชุมชน เมื่อ : 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 74   

                       ตารางออกหน่วยบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการนอกสถานที่ 

                                                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                                                             ประจำเดือน เมษายน 2561

                                                          -------------------------------

ที่

วันเดือนปี

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1

5 เมษายน  2561

09.00-10.20 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4

บ้านทุ่งก่อ  ตำบลทุ่งก่อ

เขต 1

2

5 เมษายน  2561

10.30-12.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 11

บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ

เขต 1

3

5 เมษายน  2561

09.00-09.50 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4

บ้านแม่เผื่อ  ตำบลดงมหาวัน

เขต 2

4

5 เมษายน  2561

10.00-11.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 12

บ้านเหล่าเจริญเมือง  ตำบลทุ่งก่อ

เขต 2

5

5 เมษายน  2561

11.05-12.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6

บ้านเหล่า   ตำบลทุ่งก่อ

เขต 2

 

 

หมายเหตุ –      เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ