เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเรียนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 121   

                      ด้วย    เทศบาลตำบลบ้านเหล่า    อำเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย    จะดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเรียนเทศบาล ๑  หมู่ที่  ๔  บ้านแม่เผื่อ  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย   ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ  จำนวน  ๑โครงการ ซึ่งราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่น-    บาทถ้วน)  

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180426144454.rar ( ประกาศราคากลาง, ตารางแสดงวงเงิน, แบบ ปร.6 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ