เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 100   

ด้วย   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า    อำเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย    จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ๒  ขนาดกว้าง  ๒๐.๐๐  เมตร   ยาว  ๒๓.๐๐  เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด  พร้อมป้ายประจำโครงการ  จำนวน ๑  ป้าย  ราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน       ๑๙๓,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180503134001.rar ( ประกาศราคากลาง, ตารางแสดงวงเงิน, แบบ ปร.6 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ