เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการรั้ว คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : กองคลัง เมื่อ : 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 177   

           ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า      หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  รั้ว  คสล. สูง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๔๘๒  เมตร  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ  นั้น

                       เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย             ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180522101519.pdf ( ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง )
2. 20180522101521.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ