เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ช่วงที่ ๑) (บ้านนางกองศรี - บ้านนายส่ง จะมณี)
By : กองคลัง เมื่อ : 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 200   

          ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ช่วงที่ ๑) ( บ้านนางกองศรี-บ้านนายส่ง จะมณี )  หมู่ที่  ๖  บ้านเหล่า  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ – ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๔ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการจำนวน ๑ ป้าย  นั้น

                      เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ช่วงที่ ๑)( บ้านนางกองศรี – บ้านนายส่ง จะมณี ) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ                อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180522101918.pdf ( ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง )
2. 20180522101919.pdf ( BOQ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ