เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 185   

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้ ทุกส่วนราชการช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ  สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรภาครัฐ ที่มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  สำหรับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ต่างระดมสรรพกำลังของบุคลากรในสังกัด พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อร่วมกันทำความสะอาดโดยเริ่มต้นทำความสะอาดที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ทางเดินโดยรอบอาคาร ระเบียงด้านนอกและด้านในอาคาร  ทางเดินบริเวณหน้าสำนักงาน และภายในสำนักงาน สนามหญ้าหน้าสำนักงาน  ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ พร้อมเก็บเศษหญ้า ใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆ บริเวณโดยรอบสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ