เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการเอาสิ่งกีดขวางมาวางบนทางเดินเท้าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ทางการค้า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 244   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เรื่อง ขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการเอาสิ่งกีดขวางมาวางบนทางเดินเท้าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ทางการค้า

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับเรื่องดังกล่าวมาประชุม หารือร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน และได้ดำเนินการแก้ไข จัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (กิจกรรมพัฒนาทางสาธารณะ) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการคืนทางสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ใช้สอยร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้เขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการสัญจร สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker