เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2562
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 114   

ตารางออกหน่วยบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการนอกสถานที่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   2562   

-------------------------------

ที่

วันเดือนปี

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1

6  กุมภาพันธ์  2562

09.00-10.20 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4

บ้านทุ่งก่อ  ตำบลทุ่งก่อ

เขต 1

2

6  กุมภาพันธ์  2562

10.30-12.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 11

บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ

เขต 1

3

6  กุมภาพันธ์  2562

09.00-09.50 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 4

บ้านแม่เผื่อ  ตำบลดงมหาวัน

เขต 2

4

6  กุมภาพันธ์  2562

10.00-11.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 12

บ้านเหล่าเจริญเมือง  ตำบลทุ่งก่อ

เขต 2

5

6  กุมภาพันธ์  2562

11.05-12.00 น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6

บ้านเหล่า   ตำบลทุ่งก่อ

เขต 2

 

 

หมายเหตุ –      เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม

  สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ