เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 (เชียงใหม่)และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่2 ณ บ้านทุ่งก่อ หมู่4 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 148   

วันที่ 26 เมษายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้รับการตรวจ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่)และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ณ บ้านทุ่งก่อ หมู่4 ตำบลทุ่งก่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดในชุมชนของตนเอง สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ