เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ
By : กองคลัง เมื่อ : 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 105   

              ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า    อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  และภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า,    โรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)  และโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง  อำเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ฯ

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190619093742.pdf ( ประกาศราคากลาง (แผ่นที่ 1) )
2. 20190619093743.pdf ( ประกาศราคากลาง (แผ่นที่ 2) )
3. 20190619093744.pdf ( ร่างขอบเขตฯ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ