เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 445   

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน พลังงานประเภทต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศชาติและการพัฒนาประเทศโดยรวม  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2555  ให้หน่วยงานราชการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงาน  โดยหน่วยงานราชการต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลง  ร้อยละ 10 และยังเป็นตัวชี้วัดใน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประกอบกับมติที่ประชุมของ   คณะกรรมการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำปี  2563   ได้มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

                   เพื่อให้การปฏิบัติงานตามาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  จึงกำหนดให้ทุกคนในหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20191001105423.pdf ( มาตรการประหยัดพลังงานทต.บ้านเหล่า ประจำปี 2563 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker