เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับการคัดเลือกเป็นตลาดสดติดดาวเพื่อการค้ายุคใหม่ปี 2562
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 63   

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ตลาดสดติดดาวเพื่อการค้ายุคใหม่ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย

         ตามที่กรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อการค้ายุคใหม่ ในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาและส่งเสริมตลาดให้เป็นต้นแบบของตลาด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า การกำกับดูแลให้มีการปิดป้ายเเสดงสินค้าและเครื่องชั่งเที่ยงตรงปริมาณถูกต้องครบถ้วน จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าในตลาดสด โดยสำรวจประเมินและคัดเลือกตลาดสดติดดาว ตามหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภคและความเป็นธรรมทางการค้า ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านความพร้อมในการรับตลาดยุคใหม่ นั้น

          จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตลาดสดติดดาว ได้คัดเลือกตลาดสดติดดาวเพื่อการค้ายุคใหม่ปี2562 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

                      1. ตลาดสดเทศบาล 1

                      2.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

                      3.ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

                      4.ตลาดสดเทศบาล2

                      5. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

                      6. ตลาดกลางเวียง

 

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20191004142721.pdf ( ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ตลาดสดติดดาวเพื่อการค้ายุคใหม่ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ