เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2562
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 62   

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยได้จัดทำคู่มือประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 96 กระบวนงาน ตามภารกิจการให้บริการประชาชนของเทศบาลในแต่ละด้าน และได้จัดทำระบบสารสนเทศโปรแกรมบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ข้อแนะนำ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าต่อไป

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200213133037.pdf ( รายงานสรุปยอดผู้มารับบริการ 2562 )
2. 20200213133038.pdf ( รายงานสรุปการให้บริการจำแนกตามกระบวนงาน 2562 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker