เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประชาสัมพันธ์การให้บริการน้ำประปา เปิด - ปิด เป็นช่วงเวลา และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เริ่ม 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 87   

ประชาสัมพันธ์การให้บริการน้ำประปา เปิด - ปิด เป็นช่วงเวลา และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด เริ่ม 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

         เนื่องด้วยภาวะภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
จึงขอประกาศการเปิด-ปิดน้ำประปาเป็นเวลา ดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาตอนเช้า

- เปิดน้ำประปา เวลา 05.00 - 09.00 น.

- ปิดน้ำประปา เวลา 09.01 - 16.59 น.

 

ช่วงเวลาตอนเย็น

- เปิดน้ำประปา เวลา 17.00 - 21.00 น.

- ปิดน้ำประปา เวลา 21.01 - 04.59 น.

 

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ