เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : กองคลัง เมื่อ : 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 26   

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 90 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200228105215.pdf ( ประกาศวงเงินงบประมาณและที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง )
2. 20200228105216.pdf ( ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ