เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประชาสัมพันธ์มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 17   

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายยกเลิกและคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงรุ้ง โดยผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้เอง ผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link   https://dmsxupload.pea.co.th/cdp

หรือตาม QR Code ที่กำหนดตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หากพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ PEA Call Center 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ