เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 93   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒)  เรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20171114103832.pdf ( ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ )
2. 20171114103833.rar ( แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ