เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : กองคลัง เมื่อ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 31   

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา คือตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองการประปา และตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองการศึกษา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการประเมินในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ดังประกาศแนบท้าย สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ