เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หน้าบ้านนายอำนวย มั่นกุง - คลองชลประทาน) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 27   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หน้าบ้านนายอำนวย  มั่นกุง - คลองชลประทาน)  กว้าง ๔ เมตร  ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากำหนด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท โชคเอกลักษณ์ 888 จำกัด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200521191932.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ