เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่าน : 129   

ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑    

งวดเดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

-----------------------

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

 ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๑๐.๒๐ น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน   หมู่  ๔

ตำบลทุ่งก่อ

เขต  ๑

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่  ๑๑

ตำบลทุ่งก่อ

เขต ๑

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่   ๔

ตำบลดงมหาวัน

เขต ๒

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน  หมู่ ๑๒

ตำบลทุ่งก่อ

เขต ๒

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑.๐๕-๑๒.๐๐ น.

หอประชุมประจำหมู่บ้าน   หมู่   ๖

ตำบลทุ่งก่อ

เขต ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ –เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ