ฟุตบอล " /> เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยทำการก่อสร้างดาดคอนกรีต บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ฟุตบอล
By : กองคลัง เมื่อ : 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 264   

                      ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบให้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยทำการก่อสร้างดาดคอนกรีต  กว้าง ๑.๕๐ – ๕ เมตร  สูง ๑-๖ เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร   ยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๕  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๙๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตำบล       บ้านเหล่ากำหนด       พร้อมป้ายประจำโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น

                                   เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเวียงเชียงงวิทยาคม โดยทำการก่อสร้างดาดคอนกรีต  บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ๑๒  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย   ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20200831125724.doc ( ประกาศใช้วงเงินงบประมาณ )
2. 20200831125725.doc ( แบบ บก.01 )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker