เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเหลี่ยม (บริเวณท่อเหลี่ยมลำห้วยร่องห้า) บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  อ่าน : 123   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายท่อเหลี่ยม (บริเวณท่อเหลี่ยมลำห้วยร่องห้า) บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตามมาตรา ๑๐๓/๘ วรร ๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ    ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอประกาศให้ทราบโดยกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20180104162047.pdf ( ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง )
2. 20180104162048.pdf ( แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ