เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 27   

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

(รอบ 6 เดือน)  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 

          เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20210511135642.pdf ( เอกสารแนบ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ