เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชำระภาษี ของปี พ.ศ. 2561 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) และขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีในวันหยุดเพิ่มเติม (วันเสาร์)
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 757   

         ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชำระภาษี ของปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีดังกล่าวไปรับแบบแสดงดรายการทรัพย์สินและชำระภาษีดังนี้

-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน

-  ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 29 มีนาคม 2562  และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน

-  ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

         เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมายื่นแบบและชำระภาษี  ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในวันเวลาราชการปกติและวันเสาร์ (เทศบาลได้ทำการขยายเวลาการให้บริการชำระภาษีของประชาชนในวันหยุดราชการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

จึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ