เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 174   

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อประโยชน์สุขของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าช่วยล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในครั้งนี้ สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ