เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
By : กองคลัง เมื่อ : 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 72   

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190619101917.pdf ( ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า )
2. 20190619101918.pdf ( รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ