เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 69   

ด้วย    เทศบาลตำบลบ้านเหล่า    อำเภอเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย    จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) บ้านแม่เผื่อ  หมู่ที่ ๔  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  รายละเอียดดังนี้

- ป้ายโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)  ยาว  ๔.๘๐ เมตร  สูง  ๑.๕๐  เมตร  ตามแบบเทศตำบลบ้านเหล่ากำหนด จำนวน   ๑  โครงการ   ซึ่งราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๔๐,๐๐๐.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20190912150001.doc ( ประกาศราคากลางฯ )

 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ