เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 13/10/2564 Read (16)

   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564...

กองคลัง โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 29/1/2564 Read (202)

   ประชาสัมพันธ์การกำหนดเส้นทางบังคับเดินรถทางเดียว (ONEWAY) บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 30/9/2562 Read (520)

ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

กองสาธารณสุขฯ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 13/10/2564 Read (16)

รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/10/2564 Read (15)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ...

งานกิจการสภา โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 11/10/2564 Read (20)

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2564...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 7/10/2564 Read (22)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/10/2564 Read (23)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/10/2564 Read (29)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/10/2564 Read (24)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564...

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 6/10/2564 Read (25)

การออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 6/10/2564 Read (26)

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 6/10/2564 Read (24)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 “กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์น้ำยาล้างจาน”...

งานพัฒนาชุมชน โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 4/10/2564 Read (29)

ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 4/10/2564 Read (26)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...

งานแผนและงบประมาณ โดย จับกังไซเบอร์ Post Date 1/10/2564 Read (52)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ (Universal Prevention for COVID-19)...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 22/9/2564 Read (49)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...

กองสาธารณสุขฯ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Post Date 21/9/2564 Read (48)


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ