เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ระบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมออนไลน์
 • การขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เป็น E-Service หรือบริการทางระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มีความประสงค์ขอใช้งานห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • โดยสามารถขอจองการใช้งานล่วงหน้าได้ (กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง)
 • อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
  ตามระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่าว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกผู้ขอใช้จัดห้องประชุมเอง อัตราวันละ 1,000 บาท
  - เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดห้องประชุมให้ อัตราวันละ 1,200 บาท
  - การใช้ห้องประชุมครึ่งวันให้เสียค่าธรรมเนียมครึ่งเดียวจากอัตราเบื้องต้น
 • เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังผู้จองในการยืนยันข้อมูล ตามที่อยู่ในการติดต่อที่ให้ไว้
 • หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อได้ที่ กองคลัง 053-953118 ต่อ 15
 • หมายเหตุ  : ทางเทศบาลได้จัดเตรียม ระบบเครื่องเสียง ไมค์ลอย เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านเตรียมมาด้วยครับ

Admin Login ที่นี่

ผังขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ