เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รวมภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก(กิจกรรมสืบทอดประเพณียี่เป็ง)ประจำปีการศึกษา 2564โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
By : กองการศึกษา เมื่อ : 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 23   

ในงานมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมระบายสี ระดับชั้น อ.1 กิจกรรมตัดปะระดับชั้น อ.2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับชั้นอ.3 และยังมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อวันลอยกระทงสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยตรงเกิดความซาบซึ้งเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของประเพณีไทยกิจกรรมนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ