นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 107.22.63.172
 ออนไลน์ 8 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 209 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 6692 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 36838 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 208238 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.77.25)
วันนี้ เวลา 17.19.35 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย


 กิจกรรมเทศบาล


1 / พ.ค. / 2560
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560
  เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560  (เปิดดู 103 ครั้ง)  
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560
26 / เม.ย. / 2560
วันเทศบาลประจำปี 2560
  วันเทศบาลประจำปี 2560  (เปิดดู 81 ครั้ง)  
   กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
20 / เม.ย. / 2560
พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
  พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  (เปิดดู 109 ครั้ง)  
   พิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งและพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
11 / เม.ย. / 2560
กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข
  กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข  (เปิดดู 118 ครั้ง)  
   กิจกรรมเดินรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
4 / เม.ย. / 2560
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  (เปิดดู 86 ครั้ง)  
   ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560
10 / มี.ค. / 2560
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2560
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 2560  (เปิดดู 327 ครั้ง)  
   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ การบริหารงานพร้อมบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2560

 ประชาสัมพันธ์   >>ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ banlaocity@hotmail.com


12 / มิ.ย. / 2560
งานแผนและงบประมาณ
  งานแผนและงบประมาณ  (เปิดดู 42 ครั้ง)  
   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
8 / มิ.ย. / 2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (เปิดดู 43 ครั้ง)  
   กิจกรรมเดินรณรงค์และพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
7 / มิ.ย. / 2560
งานพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน  (เปิดดู 29 ครั้ง)  
   ตารางการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ งวดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
30 / พ.ค. / 2560
งานประชาสัมพันธ์
  งานประชาสัมพันธ์  (เปิดดู 47 ครั้ง)  
   วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการ Fix it center thailand 4.0
24 / พ.ค. / 2560
งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา  (เปิดดู 52 ครั้ง)  
   การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
17 / พ.ค. / 2560
งานพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน  (เปิดดู 66 ครั้ง)  
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 อบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


 งานกิจการสภา

18 / พ.ค. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล
3 / พ.ค. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2560
3 / พ.ค. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล
18 / เม.ย. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
10 / มี.ค. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
10 / มี.ค. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
21 / ก.พ. / 2560
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
6 / ธ.ค. / 2559
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
6 / ธ.ค. / 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
10 / พ.ย. / 2559
งานกิจการสภา  งานกิจการสภา  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลและเรื่องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล

 ระเบียบ/ประกาศ

18 / มิ.ย. / 2560
กองคลัง  กองคลัง  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
17 / มิ.ย. / 2560
กองคลัง  กองคลัง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
17 / มิ.ย. / 2560
สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2559
14 / มิ.ย. / 2560
งานการเจ้าหน้าที่  งานการเจ้าหน้าที่  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร วงรอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
14 / มิ.ย. / 2560
งานการเจ้าหน้าที่  งานการเจ้าหน้าที่  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร วงรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
24 / พ.ค. / 2560
งานแผนและงบประมาณ  งานแผนและงบประมาณ  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 ข่าวประกวดราคา

30 / พ.ค. / 2560
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)  เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องสถานที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล ๑ (แม่เผื่อ)
30 / พ.ค. / 2560
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  
ราคากลางโครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรียนและโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
30 / พ.ค. / 2560
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า    (หลังใหม่และหลังเก่า)   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังใหม่และหลังเก่า)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังใหม่และหลังเก่า)
30 / พ.ค. / 2560
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  (กั้นผนังเบาห้องเรียน)   เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กั้นผนังเบาห้องเรียน)  
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (กั้นผนังเบาห้องเรียน)
30 / พ.ค. / 2560
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงกระเบื้องหน้าห้องประชุมฯ
16 / มี.ค. / 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล.   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล.  
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล. (บ้านนายจวง หมั่นยืน - ลำเหมืองหนองบัว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 กระดานถามตอบ

ต่อมทอนซิล  (36/0)
ผักบุ้ง  (33/0)
ไบโพล่า  (36/0)
รักษาสิวอุดตัน  (43/0)
อาหาร5หมู่  (32/0)
ปวดท้องประจําเดือน  (38/0)
ไวรัสตับอักเสบบี  (36/0)
ข้าวไรซ์เบอรี่  (32/0)
ทอนซิลอักเสบ  (42/0)
ยาเสพติด  (39/0)

NEWS

จับผู้ต้องหาค้ายาบ้า พร้อมของกลางเกือบหมื่นเม็ดที่กระบี่
( Update Sun, 25 Jun 2017 11:38:24 GMT)
รมว.กษ.เผย EU ตรวจสอบคืบหน้าแก้ปัญหา IUU Fishing ต้น ก.ค.นี้
( Update Sun, 25 Jun 2017 11:02:24 GMT)
กสทช.จบประมูลเบอร์สวย โกยเงินกว่า 28 ลบ. / 095-999-9999 ครองแชมป์ 4.8 ลบ.
( Update Sun, 25 Jun 2017 10:55:05 GMT)
รมว.ท่องเที่ยวฯ จ่อชง ครม.เว้นวีซ่า นทท.ฟิลิปปินส์ หวังขยายตลาด
( Update Sun, 25 Jun 2017 10:52:26 GMT)
ผอ.พศ.ตั้ง คกก.2 ชุดสอบคดีทุจริตเงินทอนวัดโอนเงินผิดปกติย้อนหลัง
( Update Sun, 25 Jun 2017 10:17:55 GMT)
ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคกระบี่เตือนเรือทุกประเภทระวังอันตรายคลื่นลมแรง
( Update Sun, 25 Jun 2017 10:06:25 GMT)
กรมสรรพากรเตรียมรับฟัง ปชช.ถึงร่าง กม.เรียกเก็บภาษีจากอีคอมเมิร์ซ
( Update Sun, 25 Jun 2017 09:46:27 GMT)
กทม.ตรวจสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว คาดแล้วเสร็จสิ้น ก.ค.นี้
( Update Sun, 25 Jun 2017 09:32:07 GMT)
กฟผ.ปรับแผนจ่ายไฟภาคใต้ หลัง ปตท.แจ้งขัดข้อง เชื่อไม่กระทบ ปชช.-ธุรกิจ
( Update Sun, 25 Jun 2017 09:26:22 GMT)
"องอาจ" ชี้นายกฯ ยันไม่สืบทอดอำนาจ-เลื่อนเลือกตั้ง เป็นเรื่องดี
( Update Sun, 25 Jun 2017 09:05:32 GMT)

 สาระหน้ารู้

30 / พ.ค. / 2559
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 (เปิดดู 153 ครั้ง)
 
    คู่มือประชาชน บริการภาครัฐอย่างมีมาตรฐาน รู้ชัดเรื่องเอกสาร และวัน เวลาแล้วเสร็จ
15 / พ.ค. / 2558
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้  วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
 (เปิดดู 254 ครั้ง)
 
    รู้หรือไม่ว่า ควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้น สามารถคร่าชิวิตคุณได้ เพราะภายในเวลา 1 วินาที ควันไฟสามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึง 3 เมตร และภายใน 1 นาที
29 / เม.ย. / 2558
วันฉัตรมงคล  วันฉัตรมงคล
 (เปิดดู 233 ครั้ง)
 
    วันฉัตรมงคล ของทุกปีตรงกับ วันที่ 5 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
13 / ส.ค. / 2557
โรคไข้เลือดออก  โรคไข้เลือดออก
 (เปิดดู 461 ครั้ง)
 
    ข้อมูลเกี่ยวกับไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ ลักษณะอาการ การรักษา การป้องกัน
3 / มิ.ย. / 2557
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
 (เปิดดู 681 ครั้ง)
 
    ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน ประวัติอาเซียน 10 ประเทศ
10 / มี.ค. / 2557
วันจักรี  วันจักรี
 (เปิดดู 487 ครั้ง)
 
    ในทุกๆ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีนั้นถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี ซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช