นายทองคำ  ยาปะโลหิต  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
นายทองคำ  ยาปะโลหิต
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
"นโยบายการบริหารงาน"

นายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
นายสาธิต  แก้วรากมุข
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน้าแรกเทศบาล หน้าแรกเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป
 +++ เกี่ยวกับเทศบาล
 +++ ที่ตั้ง
 +++ อาณาเขตติดต่อ
 +++ เนื้อที่และภูมิประเทศ
 +++ สภาพภูมิอากาศ
 +++ เขตการปกครอง
 +++ ประชากร
 +++ แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 
การบริหารการปกครอง ข้อมูลด้านการบริหาร
 +++ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร
 +++ สภาเทศบาล
 +++ รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 +++ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 +++ นโยบายและแนวทาง
 +++ งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
 
หน่วยงานภายในและบุคลากร หน่วยงานภายในและบุคลากร
 +++ ปลัดเทศบาล
 +++ รองปลัดเทศบาล
 +++ หน่วยตรวจสอบภายใน
 +++ สำนักปลัดเทศบาล
 +++ กองคลัง
 +++ กองช่าง
 +++ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 +++ กองการศึกษา
 +++ กองการประปา
 >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <<<
 
เศรษฐกิจท้องถิ่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 +++ ภาคธุรกิจ
 +++ ภาคการเกษตร
 
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
 +++ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน
 +++ ร้านอาหารและที่พัก
 +++ ตลาดสดเทศบาล
 +++ ตลาดนัดวันจันทร์
 +++ กลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรแปรรูป
 +++ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์
 
หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
 +++ ที่ว่าการอำเภอ
 +++ สถานที่ทางศาสนา
 +++ สถานพยาบาล
 +++ สถานศึกษา
 +++ สถานีตำรวจ
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2555

รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
เวบไซต์แนะนำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ศพด.ตำบลทุ่งก่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  ip ของคุณ คือ 35.172.195.82
 ออนไลน์ 14 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้ 181 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1802 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้ 1802 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 313511 ip
 เริ่มนับ : 1 มีนาคม 2554
 

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (87.250.224.101)
วันนี้ เวลา 15.52.45 น.


ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556


แนะนำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 2555
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
 

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า


หน่วยกู้ชีพเวียงเชียงรุ้ง

คุณรู้จัก
เว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผลการโหวต


Links เกี่ยวกับสถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
การพัฒนาระบบราชการ
KM CORNER
ดาว์นโหลดเพลงอยู่อย่างพอเพียง
อปท.กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุทางถนน
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบูรณาการด้าน วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประกาศงดบริการเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า Version เดิม
กรุณาเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ที่นี่ Click--> http://www.tbl.go.th/2560


  


สถานศึกษาในเขตเทศบาล

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โทรศัพท์ 053-953002
Facebook : www.facebook.com/krutiker2. โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

     โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน (บริเวณสำนักงานประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ 6 ในปัจจุบัน) ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันประมาณ 500 เมตร ในปีแรกเปิดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 90 คน มีครู 2 คน คือ นายอารักษ์ กาจีนะ และ นายราช ณ เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

     
ในปีพ.ศ. 2507 นายบุญส่ง พันธ์ประยูร ครูใหญ่ในสมัยนั้นได้ประชุมชาวบ้าน ขอย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายบริเวณให้กว้างได้ ซึ่งบริเวณเดิมของที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันสภาตำบลทุ่งก่อ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบไม้ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียนเตรียมไว้ เพื่อเปิดสอนโรงเรียนสามัญประจำตำบลแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ นายบุญส่ง พันธ์ประยูร และราษฎรบ้านเหล่าจึงได้ทำหนังสือขอไปยังสภาตำบลทุ่งก่อ เพื่อขอใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประชาบาล สภาตำบลทุ่งก่อได้อนุมัติให้ใช้เป็นโรงเรียนประชาบาลได้โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเหล่า” ตั้งอยู่ในเขตบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

     
ต่อมา อาจารย์บุญส่ง พันธ์ประยูร และนางคำหล้า ทันยะ ราษฎรบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ได้บริจาคที่ดินซึ่งอยู่ติดกับบริเวณโรงเรียนเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 23 ไร่เศษ

     
ในปี พ.ศ. 2530 ทางราชการได้ยกฐานะจากโรงเรียนบ้านเหล่าเป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่า” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นโรงเรียนของชุมชน และในปีเดียวกันนี้ นายนิคม เสนาป่า ได้ส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของจังหวัดเชียงราย

     
ในปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองการบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ให้โรงเรียนเปิดสอนถึงเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าเป็น “โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง” เนื่องจากโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

     ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวนนักเรียนชาย 217 คน นักเรียนหญิง 221 คน รวม 438 คน ให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายทองพูน มาไกล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 


3. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม